About C.E

Constitution

Cederberg Eerste is an independent residents’ association made up of individuals who are residents in the Cederberg Municipal Region. 

Cederberg Eerste is ‘n onafhanklike inwoners-organisasie wat bestaan uit indiwidue wie inwoners is van die Cederberg Munisipale Streek.